17
Τετ, Ιουλ
28 Νέα Άρθρα

Οδηγίες εκτέλεσης και υποβολής συνταγών για το ΥΠΕΘΑ ΓΕΣ

Στρατός
Εργαλεία
Typography

Από 1-10-2016 τίθεται σε εφαρμογή η Συλλογική Σύμβαση προμήθειας φαρμάκων μεταξύ του Φ.Σ. Κιλκίς και του ΥΠΕΘΑ.

Οι Φαρμακοποιοί του Συλλόγου που δεν επιθυμούν να εκτελούν συνταγές των ασφαλισμένων του ΥΠΕΘΑ θα πρέπει να το δηλώσουν εγγράφως και αιτιολογημένα στον Φ.Σ. Κιλκίς, μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη λειτουργίας της Συλλογικής Σύμβασης ή από την έναρξη λειτουργίας του Φαρμακείου, ενώ παύουν να ισχύουν τυχόν ατομικές συμβάσεις που υπάρχουν.

Οδηγίες εκτέλεσης συνταγών ΓΕΣ

Για την εκτέλεση των συνταγών προσκομίζεται υποχρεωτικά το Βιβλιάριο Υγειονομικής Περίθαλψης Ασφαλισμένου. Για τους άμεσα ασφαλισμένους (μπλε συνταγές) και τα Μέλη (κίτρινες συνταγές).

Οι συνταγές φαρμάκων για τους άμεσα ασφαλισμένους (μπλε συνταγές) και τα Μέλη (κίτρινες συνταγές) καταχωρούνται ενιαία σε μία κατάσταση εις τριπλούν, εκδίδεται ένα τιμολόγιο για όλα μαζί και υποβάλλονται σε ένα φάκελο.

Γίνονται δεκτές οι συνταγές αναλωσίμων υλικών Σακχαρώδη Διαβήτη.

Οι συνταγές αναλωσίμων καταχωρούνται και αυτές ενιαία (μπλε και κίτρινες), υποβάλλονται ξεχωριστά από τα φάρμακα με τριπλότυπη κατάσταση, τιμολόγιο και σε ξεχωριστό φάκελο.

Η εκτέλεση των συνταγών γίνεται για φάρμακα που συμπεριλαμβάνονται στην επίσημη Κρατική Διατίμηση (Δελτία Τιμών Φαρμάκων) και βάσει του Π.Δ. 121/2008.

Δεκτές προς εκτέλεση και αποζημίωση είναι ΜΟΝΟ οι εντολές του Ατομικού Βιβλιαρίου Νοσηλείας του ασφαλισμένου. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος προσκομίσει ηλεκτρονική συνταγή στρατού, πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται και από εντολή  του Ατομικού Βιβλιαρίου Νοσηλείας  του ασφαλισμένου, διαφορετικά δε θα γίνει δεκτή από το ταμείο και θα απορριφτεί. Οι εντολές του Ατομικού Βιβλιαρίου Νοσηλείας θα πρέπει οπωσδήποτε να φέρουν την υπογραφή και την επαγγελματική σφραγίδα του θεράποντος ιατρού καθώς και του στρατιωτικού ελεγκτή ιατρού (όποτε απαιτείται), με την υπηρεσιακή (στρόγγυλη) σφραγίδα αυτού. Σε περίπτωση διορθώσεων απαραίτητη είναι η μονογραφή και σφραγίδα του θεράποντος ιατρού.

Από 1-1-2014 σε όλες τις συνταγές ιδίων ασφαλισμένων και μελών του ΥΠΕΘΑ θα πρέπει να αναγράφεται η δραστική ουσία, διότι σε περίπτωση μη αναγραφής της, θα περικόπτεται όλη συνταγή κατά τον έλεγχο. Όπως θα δείτε και στο έγγραφο (Φ. 700/66/651894, 05-12-2013) η απόφαση δεν ισχύει για την συνταγογράφηση εμβολίων και υπερβολικά μεγάλων περιγραφών.

Στην περίπτωση που δεν αναγράφεται ποσότητα ο φαρμακοποιός εκτελεί μόνο μία μονάδα.

Εφόσον εν ενεργεία στέλεχος του ΥΠΕΘΑ εξεταστεί από ιδιώτη ιατρό τότε η συνταγή θα πρέπει να συνυπογραφεί από στρατιωτικό ιατρό με ευθύνη του στελέχους και τότε μόνο θα εκτελείται από τον φαρμακοποιό.

Για τους ασφαλισμένους του ΥΠΕΘΑ ισχύουν οι διατάξεις του ΕΟΠΥΥ όσο αφορά τη θετική λίστα και την αποζημίωση φαρμάκων (ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ το 1€/συνταγή). Τα φάρμακα για την θεραπεία σοβαρών ασθενειών (ΦΥΚ) χορηγούνται μόνο με "ΣΤΕΡΕΙΤΕ" από το φαρμακείο στρατιωτικού ή δημόσιου νοσοκομείου.

Δεν αναγνωρίζονται από το ταμείο δαπάνες για την χορήγηση ομοιοπαθητικών φαρμάκων.

Για δαπάνες (αναλώσιμου υλικού, κλπ) εκδίδονται τιμολόγια προς τον ασφαλισμένο και κατόπιν ο ασφαλισμένος το κάνει δαπάνη στο ταμείο.

Από τον μήνα Δεκέμβριο 2013 ισχύει η δυνατότητα συνταγογράφησης και εκτέλεσης συνταγών δίμηνης θεραπείας για φαρμακευτικά σκευάσματα που αφορούν ασθενείς με σταθερή φαρμακευτική αγωγή, καθορισμένη από ειδικό ιατρό. Οι δίμηνες συνταγές θα εκδίδονται χειρόγραφα σε μία εντολή του Ατομικού Βιβλιαρίου Νοσηλείας, επί της οποίας ο συνταγογράφων ιατρός θα αναγράφει ευκρινώς την ένδειξη "ΔΙΜΗΝΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ" ή "ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΔΙΜΗΝΟΥ", υπογράφοντας και θέτοντας την σφραγίδα του επί της ένδειξης.

Οι συνταγές αυτές εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών θα θεωρούνται υποχρεωτικά από ελεγκτή Ιατρό, ο οποίος θα υπογραμμίζει με έγχρωμο στυλό στην ένδειξη της δίμηνης διάρκειας. Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω οι συνταγές θα απορρίπτονται.

Οι ειδικευόμενοι και οι γιατροί που υπηρετούν σε μονάδες συνταγογραφούν κανονικά 1 κουτί και μέχρι θεραπεία μηνός σε χρόνια πάσχοντες με γνωμάτευση ή αντίγραφο γνωμάτευσης ειδικού, ή αναγραφή πάνω στην εντολή του Ατομικού Βιβλιαρίου Νοσηλείας «γνωμάτευση ιατρού Παπαδόπουλου, Καρδιολόγου, ΑΜΚΑ 1234560442»

Ειδικοί μπορούν να συνταγογραφούν και τρίμηνες. Φάρμακα άλλης ειδικότητας με γνωμάτευση ή αντίγραφο γνωμάτευσης  ειδικού ή αναγραφή πάνω στην εντολή του Ατομικού Βιβλιαρίου Νοσηλείας "γνωμάτευση ιατρού Παπαδόπουλου, καρδιολόγου, ΑΜΚΑ 12345604442".

Οι εν ενεργεία στρατιωτικοί (μπλε εντολές) συνταγογραφούν μόνο σε στρατιωτικά νοσοκομεία και μόνο αν δεν υπάρχουν σε δημόσια νοσοκομεία (κ.ο.κ. νοσοκομεία αγαθοεργούς πρωτοβουλίας - ιδιώτες - ιδ. κλινικές). Εξαιρούνται οι ιδιώτες Οδοντίατροι και Γυναικολόγοι για άμεσα ασφαλισμένες (αν δεν υπάρχει στο στρατ. νοσοκομείο).

Οι συνταγές κοστολογούνται χειρόγραφα στο Βιβλιάριο Υγειονομικής Περίθαλψης Ασφαλισμένου (και επικολούνται τα κουπόνια) σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα και για την αποφυγή λαθών, προαιρετικά μπορεί ο φαρμακοποιός να επισυνάψει εκτύπωση της χειρόγραφης εκτέλεσης από τον υπολογιστή του , έτσι ώστε να διευκολυνθεί ο ίδιος και ο ελεγκτής.

Υπόδειγμα κοστολόγησης συνταγής και Συγκεντρωτικής κατάστασης

Υπόδειγμα κοστολόγησης συνταγής

Υπόδειγμα Συγκεντρωτικής κατάστασης

Αναλώσιμα ΣΔ

Το ΥΠΕΘΑ αποζημιώνει δαπάνη χορήγησης αναλωσίμων υλικών για την αντιμετώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη.

Συνταγογραφούνται σε Εντολή Ατομικού Βιβλιαρίου Νοσηλείας (ΑΒΝ) του ασφαλισμένου από ειδικό ιατρό ή ιατρό άνευ ειδικότητας, θεωρημένη από ελεγκτή ιατρό, στο οποίο θα αναγράφεται από τον συνταγογράφοντα ιατρό το είδος (ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ) και η ποσότητα των υλικών καθώς και το χρονικό διάστημα κάλυψης (π.χ. θεραπεία μηνός Μαρτίου 2016), το οποίο δεν δύναται να ξεπερνάει τους 2 μήνες (σε περίπτωση θεραπείας διμήνου να αναγράφεται ευκρινώς «Θεραπεία Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2016»). Οι αυτοκόλλητες ταινίες γνησιότητας (κουπόνια) των υλικών να επικολλώνται υποχρεωτικά στο πίσω μέρος της εντολής κατά τρόπο αντίστοιχο με αυτόν της εκτέλεσης συνταγής φαρμάκων.

Επισυναπτόμενο (σε κάθε εντολή) Αντίγραφο ιατρικής γνωμάτευσης θεράποντος ιατρού (ειδικού) στην οποία θα αναγράφεται ο τύπος του διαβήτη, το είδος και η ποσότητα των ανά μήνα απαιτούμενων αναλώσιμων (ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ) και η χρονική διάρκεια ισχύος της.

Ισχύουν οι ΤΙΜΕΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ του ΕΟΠΥΥ και τυχόν αναπροσαρμογή ποσοτήτων ή τιμών αποζημίωσης, εφαρμόζεται αυτοδίκαια και από το ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ.

Συμμετοχές
 • ΔΕΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ οι κάτωθι: Παρα/τετραπληγικοί, ΣΔ Ι, ΧΝΑ, αντλία ινσουλίνης, Σκλήρυνση κατά πλάκας, μεταμοσχευθέντες, HIV
 • ΔΕΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ οι εν ενεργεία στρατιωτικοί (άμεσα ασφαλισμένοι).
 • ΔΕΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ οι χρόνια πάσχοντες για την δαπάνη αγοράς συριγγών ινσουλίνης μιας χρήσης, βελόνων φισιγ., βελόνων χορήγησης ινσουλίνης και αναλωσίμων των συσκευών χορηγήσεων ινσουλίνης, οι πάσχοντες από ΣΔ ΙΙ και οι πάσχοντες από σύνδρομο διαβήτη που ακολουθούν αγωγή με χάπια για τη δαπάνη αγοράς ταινιών.
 • ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΑ ΜΕΛΗ καταβάλλουν 20% συμμετοχή στις περιπτώσεις:

          α) διαβήτη κύησης,
          β) διαβήτη υπό διαιτητική αγωγή και
          γ) στις δαπάνες αγοράς σκαρφιστήρων γενικώς πλην ΣΔ I.

Οι εντολές δύνανται να περιέχουν αναλώσιμα τα οποία χορηγούνται με ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ, για κάθε υλικό, συμμετοχή ασφαλισμένου.

Χορήγηση & Αποζημίωση ανά περίπτωση

Πίνακας χορήγησης & αποζημίωσης αναλωσίμων ΣΔ

Συνήθη λάθη που εντοπίζονται στις συνταγές του στρατού και οδηγούν σε απόρριψη συνταγών

 • Συνταγή σε άμεσα ασφαλισμένο (μπλε συνταγές) από ιδιώτη γιατρό. Για να μπορεί άμεσα ασφαλισμένος να πάρει συνταγή από ιδιώτη ιατρό, θα πρέπει να πάρει βεβαίωση από το στρατιωτικό νοσοκομείο ότι δεν υπάρχει γιατρός αυτής της ειδικότητας, στη συνέχεια να πάρει βεβαίωση από το πολιτικό νοσοκομείο ότι δεν υπάρχει γιατρός αυτής της ειδικότητας και τότε μόνο να πάει σε ιδιώτη. Προσοχή, γιατί αυτό άλλαξε πρόσφατα επί το αυστηρότερο! Πρακτικά δε δεχόμαστε μπλε συνταγές από ιδιώτες γιατρούς. Εξαιρούνται οι ιδιώτες Οδοντίατροι (αν δεν υπάρχει στο στρατ. νοσοκομείο).
 • Η δοσολογία δε συμφωνεί με την ποσότητα.
 • Μη αναγραφή του νοσήματος του ασθενούς στη συνταγή.
 • Υπάρχουν φάρμακα που δεν αντιστοιχούν στην ένδειξη που αναγράφει η συνταγή.
 • Υπάρχουν συνταγές με πολλαπλά ποσοστά συμμετοχής. Στο στρατό κάθε συνταγή πρέπει να περιέχει φάρμακα με το ίδιο ποσοστό συμμετοχής. Αν πρέπει να γραφεί φάρμακο με άλλο ποσοστό συμμετοχής, τότε αυτό θα αναγράφεται σε ξεχωριστό φύλλο.
 • Δεν υπάρχει σφραγίδα και υπογραφή γιατρού στη μειωμένη συμμετοχή (10% ή 0%).
 • Δεν υπάρχει σφραγίδα και υπογραφή γιατρού στις διορθώσεις.
 • Αναγράφονται περισσότερα του ενός εμβαλάγια χωρίς δοσολογία.
 • Οπλίτης (μη ειδικός) ιατρός αναγράφει πλέον του ενός εμβαλάγια χωρίς γνωμάτευση ειδικού.
 • Αναγράφεται από μη ειδικό ιατρό (πχ Οπλίτη) το όνομα του ειδικού που γνωματεύει χωρίς να αναφέρεται η ειδικότητα και το ΑΜΚΑ του. Πρέπει να αναγράφεται: «γνωμάτευση ιατρού Παπαδόπουλου, Καρδιολόγου, ΑΜΚΑ 1234560442»
 • Προσοχή: κι εδώ ο κανονισμός έχει αλλάξει πρόσφατα.
 • Στη σφραγίδα του ιατρού δεν εμφανίζεται η ειδικότητά του.
 • Λείπει σφραγίδα νοσοκομείου (Στρατιωτικού, Πολιτικού, ΣΤΕΠ κλπ).
 • ΔΕΝ ισχύουν οι ηλεκτρονικές συνταγές.
 • Απουσία θεώρησης για συνταγές άνω των 150€.
 • Τα προστατευόμενα μέλη ΔΕΝ δικαιούνται συνταγογράφησης στα ιατρεία των μονάδων.

Υποβολή Συνταγών

Η υποβολή Συνταγών ΥΠΕΘΑ ΓΕΣ στη ΜΕΡΥΠ/ΔΥΓ μπορεί να γίνεται ανά μήνα, δίμηνο, κλπ το αργότερο όμως έως εξάμηνο.

Στοιχεία τιμολόγησης ΓΕΣ

Επωνυμία: Γ' ΕΛΔΑΠ
Διεύθυνση: Στρατοπέδου Πεδίον του Άρεως
Πόλη: Θεσσαλονίκη
Α.Φ.Μ: 090153025
ΔΟΥ: Ν. Ψυχικό

Δικαιολογητικά υποβολής συνταγών φαρμάκων και Αναλωσίμων Σ/Δ

Οι συνταγές φαρμάκων μπαίνουν όλες (ιδίων και μελών) σε έναν φάκελο και συνοδεύονται από:

 • Τιμολόγιο ενιαίο για ιδίους και μέλη το οποίο θα φέρει την ένδειξη «ΕΞΟΦΛΗΘΗ» μαζί με σφραγίδα και υπογραφή
 • Συγκεντρωτική κατάσταση (ενιαία για ιδίους και μέλη) εις τριπλούν (δείγμα χειρόγραφης ΣΚΠ)
 • Αίτηση - Δήλωση προς το ταμείο (υπόδειγμα αίτησης)

Οι συνταγές αναλωσίμων Σ/Δ υποβάλλονται σε διαφορετικό φάκελο από αυτόν των φαρμάκων και και συνοδεύονται από:

 • Κατάσταση δαπάνης συνταγών σε τρία αντίτυπα (με σφραγίδα & υπογραφή).
 • Τιμολόγιο (θα φέρει την ένδειξη «ΕΞΟΦΛΗΘΗ»)
 • Αίτηση - Δήλωση (υπόδειγμα αίτησης)

Δεν απαιτούνται φορολογικές ή ασφαλιστικές ενημερότητες των φαρμακοποιών διότι για την εξόφληση των δαπανών από το ΕΛΔΑΠ επισυνάπτει τις δικές του ο ΔΙΛΟΦΑΚΙΛ.

 

 

 

Η ιστοσελίδα  fskilkis.gr χρησιμοποιεί cookies για την διασφάλιση καλύτερης εμπειρίας στην ιστοσελίδα – Συνεχίζοντας την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.