25
Τρι, Ιουν
27 Νέα Άρθρα

Φαρμακευτικά Μέτρα και Σταθμά

Χρήσιμοι Πίνακες του Φαρμακοποιού
Typography

Φαρμακευτικά μέτρα και σταθμά που χρησιμοποιούνται στις συνταγογραφίες και φαρμακοποιίες.

ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΗΚΟΥΣ

Μεγάμετρο

Mm

1.000.000 m

Χιλιόμετρο

Km

1000m=105 cm

Εκατόμετρο

hm

100 m

Δεκάμετρο

dam

10 m

Μέτρο

m

1m=102cm

Δεκατόμετρο

dm

0.1m=10 cm

Εκατοστόμετρο

cm

0.01m=1 cm

Χιλιοστόμετρο

mm

0.001 m

Μικρόν

μ

0.000.0001 m

Χιλιοστομικρόν

0.000.000.001 m

Angstrom

A

0,1 mμ

 

Η ναυτική μονάδα 1 μίλι ισοδυναμεί με 1852 μέτρα

ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Τετρ. Χιλιόμετρο

km2

1.000.000 m2

Τετρ. εκατόμετρο

hm2

10.000 m2

Τετρ. δεκάμετρο

dam2

100 m2

Τετρ. μέτρο

m2

1 m2

Τετρ. δεκατόμετρο

dm2

0.01 m2

Τετρ. εκατοστόμετρο

cm2

0.000.1 m2

Τετρ. χιλιοστόμετρο

mm2

0,000001 m2

 

ΣΤΑΘΜΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΕΤΙ 1931 EN ΕΛΛΑΔΙ, ΑΙΓΥΠΤΟ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑ

Καντάριον

44 οκάδες

56,412 g.

Οκά

400 δράμια

1,282 g.

Ενετική Λίτρα

 

477,5 g

(480 gr. για την σταφίδα)

ΜΟΝΑΔΕΣ ΟΓΚΟΥ

α) Στερεών

Κυβικό χιλιόμετρο

km3

1.000.000.000 m3

" μέτρο

m3

1 m3

" δεκατόμετρο

dm3

0,001 m3

" εκατοστόμετρο

cm3

0,000001m3

" χιλιοστόμετρο

mm3

0,000000001 m3

 

β) Υγρών, δημητριακών και κόνεων

Χιλιόλιτρο

Κl

1.000 l

Εκατόλιτρο

hl

100 l

Δεκάλιτρο

dal

10 l

Λίτρο

l

1 dm3

Δεκατόλιτρο ....

dl

0,1 l

κατοστόλιτρο...

cl

0,01 l

Χιλιοστόλιτρο...

ml

0,001 l

Μικρόλιτρο

l

0,000001 l

 

ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΑΖΗΣ (βάρους)

Τόνος

t

1.000 kg

Εκατο-χιλιόγραμμο

q

100 kg

Χιλιόγραμμο

kg

1 kg

Εκατόγραμμο

hg

100 γραμμάρια

Δεκάγραμμο :

dag

10 γραμμάρια

Γραμμάριο

g

 

Δεκατόγραμμο

dg

0,1 γραμμάρια

Εκατοστόγραμμο

eg

0,01 γραμμάρια

Χιλιοστόγραμμο

mg

0,001 γραμμάρια

Μικρόγραμμο

γ

0,000001 γραμμάρια

Καράτιο

 

0,2 γραμμάρια

 

ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΑ ΑΓΓΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΑΘΜΑ

 

ΑΓΓΛΙΑΣ

 

ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Λίβρα, Pound

b

453,59 γρ

= 7.000 grains =16 oz

373.246 γρμ.

Ουγγιά Ounze

oz

28,35 γρ.

= 437,5 grains

31,1035 γρμ.

Δραχμή, Drachm

drm

3,88 γρμ.

= 60 grains

3,88 γρμ.

Γράμμα, Scruple

Scr

1,296 γρμ.

= 20 grains

1,295γρμ

Σιτάριο, Grain

gr

0,0648 γρμ.

 

0,0648 γρμ.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΥΓΡΩΝ

 

ΑΓΓΛΙΑΣ

 

ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Γαλλόνι, Gallon ή Congius

C

4,545 κ.ε.

= 3,785 κ.ε.

 

Οκτάριο, Pint (πίντα)

ο

568,3 κ.ε

= 1/8 γαλλονίου

473,144 κε

Υ. Ουγγιά, Fluidounze

FI. oz

28,41 κ.ε

= 1/20 πίντας

29,571 κε

Υ. Δραχμή, fluidrachm

FI. dr

3,55 κε

= 1/8 ουγγιάς

3,696 κε

Υ. Γράμμα, Fluidscruple

FI. scr

   

1,232 κε

Σταγών, Minim

Μ

0,059 κε

=1/60 δραχμής

0,0616 κε

 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΑΘΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΥΓΡΩΝ ΛΑΤΙΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΣΧΥΣΑΝΤΑ ΚΑΙ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΔΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1836 Β.Δ.

 

Λίτρα, Libra

Libr

= 360 g

= 12 Ουγ

= 96 δρχμ

= 288 γρμ

=5.760 σιτ

Ουγγία Ungia

Ung

= 30 g

= 8 δρχμ

= 4 γρμ

= 480σιτ.

 

Δραχμή, Drachma

Dr

= 3,75 g

= 3 γρμ

= 60σιτ.

   

Γράμμα, Serupulus

Scr

= 1,25 g

= 20 σιτ.

     

Σιτάριον, Granum

grn

= 0,06 g

= 1 σιτ.

     

 

Τα σταθμά αυτά εισήχθησαν στην φαρμακευτική μέσω των Αράβων τον 11 αιώνα, στα πρώτα φαρμακεία της Ιταλι­κής πόλις Salerno και από εκεί στην υπόλοιπη Ευρώπη.

ΠΑΛΑΙΑ ΜΕΤΡΑ

Στις παλιές συνταγογραφίες και φαρμακοποιίες αναγράφοντο και τα επόμενα πρακτικά μέτρα, το βάρος των οποίων εξαρτάται και από την πυκνότητα του φαρμάκου, τα οποία διατηρώνται μέχρι και σήμερα.

Κοχλιάριο καφέ

= 4 γρ. ύδατος

Κοχλιάριο καφέ

= 4,5 γρ. διαλύματος κόμμεως

Κοχλιάριο καφέ

= 5 γρ. σιροπίου

Κοχλιάριο καφέ

= 3γρ. αλκοόλης, βάμματος, ελαίων

Κοχλιάριο επιδορπίου ή κομπόστας

= 12 γρ. ύδατος

Κοχλιάριο επιδορπίου ή κομπόστας

= 3,5 γρ. ύδατ.διαλύμ. κόμμεως

Κοχλιάριο επιδορπίου ή κομπόστας

= 16 γρ. σιροπίου

Κοχλιάριο επιδορπίου ή κομπόστας

= 9 γρ. βάμματοςή ελαίου

Κοχλιάριο τραπέζης ή σούπας

= 16 γρ. ύδατος

Κοχλιάριο τραπέζης ή σούπας

= 18 γρ. υδατ. διαλύμ. Κόμμεως

Κοχλιάριο τραπέζης ή σούπας

= 21 γρ. σιροπίου

Κοχλιάριο τραπέζης ή σούπας

= 12 γρ. βάμματος ή ελαίου

Ποτήρι ηδυπότου (ρακοπότηρο)

= 30 γρ.

Ποτήρι οίνου

= 60-90 γρ.

Ποτήρι ύδατος

= 120-150 γρ.

Κυαθίσκος καφέ

= 45 γρ.

Κύπελλο τεϊου

= 60 γρ.

 

ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΑ

Δέσμη Fasciculus (πόας)

= 30 γρ.

Δράγμα Manipulus «χούφτα»

= 15-30-100 γρ.

Δράγμα λιναλεύρου

= 80 γρ.

Δράγμα σπερμάτων λίνου

= 50 γρ.

Δράγμα φύλλων

= 15-30 γρ.

Δραγμίς Pugillus «πρέζα»1

= 1-2 γρ.

Δραγμίς ανθέων χαμαιμήλων

= 2 γρ.

Δραγμίς ανθέων αρνίκης

= 1 γρ.

Κοτύλη

= 36 ουγγίαι

Άκρον αιχμής μαχαιρίου

= 0,2-0,5 γρ.

1 αυγό όρνιθος

= 60 γρ.

1 λεύκωμα αυγού

= 40 γρ.

1 κρόκος αυγού

= 20 γρ

1 Το δια των τριών δακτύλων περιλαμβανόμενον

ΤΙΤΛΟΙ ΑΛΚΟΟΛΗΣ

Αιθυλική αλκοόλη 95° ή % ν/ν ανταποκρίνεται σε 92,4 % m/m (μετρούμενη κατά βάρος)

95°%ν/ν = 92,4% m/m

90°% ν/ν = 85,7 %m/m

70°%ν/ν = 62,4 %m/m

65°%ν/ν = 57,2 %m/m

60°% ν/ν = 52,1 %m/m

45°%ν/ν = 37,9 %m/m

30°%ν/ν = 24,6 %m/m

15°%ν/ν = 12,2 %m/m

% v/v

Αλκοόλη 95° (ml)

Νερό (ml)

90%

900

50

85%

850

100

80%

800

150

75%

750

200

70%

700

250

65%

650

300

60%

600

350

55%

550

400

50%

500

450

 

Πηγή : ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΪΙΑ - ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΑ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. ΕΚΔΟΣΗ 1931

Η ιστοσελίδα  fskilkis.gr χρησιμοποιεί cookies για την διασφάλιση καλύτερης εμπειρίας στην ιστοσελίδα – Συνεχίζοντας την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.