18
Πεμ, Ιουλ
27 Νέα Άρθρα

Τι είναι το ΚΑΕΦ, ποιοί είναι οι πόροι του, ποιοί οι δικαιούχοι Φαρμακοποιοί και ποιό το ποσό αποζημίωσης;

Απαντήσεις σε συχνές Ερωτήσεις
Typography

Ενημέρωση για το «Κεφάλαιο Αποζημίωσης Εξόδου Φαρμακοποιού» - ΚΑΕΦ

i. Πώς προκύπτουν οι πόροι του ΚΑΕΦ;
ii. Ποιοι είναι Δικαιούχοι αποζημίωσης του ΚΑΕΦ;
iii. Πότε λαμβάνουν οι δικαιούχοι την αποζημίωση από το ΚΑΕΦ;

Με το άρθρο 59 του Εσωτερικού Κανονισμού του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου «Διατάξεις - Σκοπός - Διαχείριση ΚΑΕΦ», ορίζονται οι λεπτομέρειες για τη λειτουργία και την διαχείριση του Ειδικού Λογαριασμού ΚΑΕΦ ήτοι «Κεφάλαιο Αποζημίωσης Εξόδου Φαρμακοποιού», όπως ονομάζεται η εφάπαξ παροχή χρηματικού ποσού στους δικαιούχους φαρμακοποιούς που εξέρχονται από την άσκηση του φαρμακευτικού επαγγέλματος για οποιονδήποτε λόγο.

Έτσι:

α) Η εισφορά του 4‰ (4 τοις χιλίοις επί της χονδρικής τιμής πωλήσεως), την οποία υποχρεωτικά παρακρατούν και αποδίδουν ως εισφορά υπέρ του Π.Φ.Σ., οι παρασκευαστές, οι συσκευαστές και οι εισαγωγείς φαρμάκων κατά τις πωλήσεις τους προς τις φαρμακαποθήκες και τα φαρμακεία, δεν επηρεάζει την τιμή του φαρμάκου, δεν επιβαρύνει τα ασφαλιστικά ταμεία, και δεν επιβαρύνει τον καταναλωτή.

Η εισφορά αυτή αποτελεί μορφή αποταμίευσης, η οποία τροφοδοτεί το ΚΑΕΦ, δηλαδή χρηματοδοτεί την εφάπαξ αποζημίωση την οποία λαμβάνουν, όταν ανακαλείται η άδεια ιδρύσεως φαρμακείου που τους έχει χορηγηθεί.

β) Δικαίωμα συμμετοχής στο ΚΑΕΦ, έχουν μόνο τα φυσικά πρόσωπα, φαρμακοποιοί, τα οποία διατηρούν σε νόμιμη λειτουργία φαρμακείο, ατομικό, συστεγασμένο ή εταιρικό και είναι μέλη του οικείου φαρμακευτικού συλλόγου και γενικά όσοι φαρμακοποιοί διατηρούν σε νόμιμη λειτουργία φαρμακείο από 01.01.1993.

γ) Οι κληρονόμοι αποβιώσαντος φαρμακοποιού αναλαμβάνουν τα δικαιώματα από το ΚΑΕΦ, εφόσον ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του κληρονομικού φαρμακείου.

δ) Ως μέγιστος χρόνος παραμονής του δικαιούχου φαρμακοποιού στο ΚΑΕΦ, ορίζονται τα 35 έτη, αρχής γενομένης από 01.01.1993. Η παραμονή του φαρμακοποιού στο επάγγελμα πέραν αυτού του διαστήματος, δεν συνυπολογίζεται ως πρόσθετη αποζημίωση από το ΚΑΕΦ.

ε) Δικαιούχοι φαρμακοποιοί είναι εκείνοι που αποχώρησαν από το επάγγελμα μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, και είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν στον Φαρμακευτικό Σύλλογο τα δικαιολογητικά τα οποία θα τους ζητηθούν.

στ) Ως χρόνος έναρξης συμμετοχής στο ΚΑΕΦ νεοεισερχόμενών στο επάγγελμα φαρμακοποιών, ορίζεται η 1η Ιανουάριου του επόμενου έτους, από την χορήγηση της άδειας λειτουργίας του φαρμακείου.

 
 

Η ιστοσελίδα  fskilkis.gr χρησιμοποιεί cookies για την διασφάλιση καλύτερης εμπειρίας στην ιστοσελίδα – Συνεχίζοντας την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.