17
Τετ, Ιουλ
28 Νέα Άρθρα

Είναι παράνομη ή νόμιμη η πώληση Φαρμάκων της κατηγορίας ΜΗΣΥΦΑ από καταστήματα γενικού εμπορίου;

Απαντήσεις σε συχνές Ερωτήσεις
Typography

Είναι συχνές οι καταγγελίες προς τον ΕΟΦ μέσω του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου και των Τοπικών Φαρμακευτικών Συλλόγων για πώληση φαρμάκων της κατηγορίας ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. (Μη Συνταγογραφούμενα Φάρμακα) από συγκεκριμένα καταστήματα όπως υπεραγορές τροφίμων (supermarkets), παντοπωλεία, περίπτερα (κιοσκ), δίκτυα διανομών χονδρικής ειδών διατροφής κλπ, ενώ στη συνέχεια έχουν επιβληθεί τεράστια χρηματικά πρόστιμα σε αυτές τις επιχειρήσεις.

Τα καταστήματα αυτά συνήθως προμηθεύονται και πωλούν παράνομα τα φαρμακευτικά σκευάσματα Depon, Panadol, Aspirin που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο των Γενικής Διάθεσης Φαρμάκων (ΓΕΔΙΦΑ), της υποκατηγορίας Μη Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ), η πώληση των οποίων υπό προϋποθέσεις, επιτρέπεται και εκτός φαρμακείων, θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο τη δημόσια υγεία και πλήττουν το ελληνικό φαρμακείο.

Διευκρινίζουμε ότι η πώληση ΜΗΣΥΦΑ αποκλειστικά και μόνο από τα φαρμακεία προβλέπεται από τις κάτωθι κείμενες διατάξεις της φαρμακευτικής νομοθεσίας:

α) Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 1963/1991 το φάρμακο είναι κοινωνικό αγαθό και χορηγείται δια χειρός φαρμακοποιού.

β) Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν.Δ. 96/1973 η λιανική πώληση των φαρμακευτικών εν γένει προϊόντων επιτρέπεται μόνον υπό των νομίμως λειτουργούντων φαρμακείων.

γ) Σύμφωνα με την παράγραφο Α1 της υπ’ αριθμόν ΔΥΓ3(α)/127858/2004 απόφασης του Υφυπουργού Υγείας και Πρόνοιας (Β΄ 284) τα φαρμακευτικά προϊόντα της κατηγορίας ΜΗΣΥΦΑ, για την διάθεση των οποίων δεν απαιτείται ιατρική συνταγή, διατίθενται αποκλειστικά από τα φαρμακεία δια χειρός φαρμακοποιού.

δ) Το εν λόγω ΜΗΣΥΦΑ DEPOΝ δεν έχει συμπεριληφθεί στην υποκατηγορία Φαρμάκων Γενικής Διάθεσης (ΓΕ.ΔΙ.ΦΑ.), ως αυτά ορίζονται στην υπ’ αριθμόν Γ5(α)51194/2016 (ΦΕΚ Β΄ 2219/18.7.2016) απόφαση του Υπουργού Υγείας, συνεπώς απαγορεύεται η πώληση αυτών εκτός των φαρμακείων.

ε) Σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν. 5607/1932 ως ισχύει, απαγορεύεται η αντιποίηση του έργου του φαρμακοποιού. Συγκεκριμένα ορίζεται ότι «1. Η εκτέλεσις των συνταγών και η λιανική πώλησις φαρμάκων εις το κοινόν επιτρέπεται μόνον εις φαρμακοποιούς έχοντας εν λειτουργία νομίμως συνεστημένα φαρμακεία, ή διευθύνοντας φαρμακεμπορεία, περί ων το άρθρ. 24 του Ν. 5607 και εντός των φαρμακείων ή φαρμακεμπορείων, άτινα ούτοι νομίμως διευθύνουσιν. 2. Αι κατά παράβασιν του παρόντος άρθρου αντιποιούμενοι έργα φαρμακοποιού τιμωρούνται εισαγόμενοι δι' απ' ευθείας κλήσεως με φυλάκισιν τριών μηνών και χρηματικήν ποινήν 2 χιλιάδων δρχ. και εν υποτροπή με φυλάκισιν 6 μηνών και χρηματικήν ποινήν δρχ. 4 χιλιάδων».

στ) Σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 7 εδ. β΄ του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167), σύμφωνα με την οποία: «Όποιος χωρίς να έχει τα από το νόμο προβλεπόμενα προσόντα και τη σχετική αδειοδότηση από τις αρμόδιες αρχές, πωλεί φάρμακα ή φαρμακευτικά προϊόντα αντιποιούμενος έργο φαρμακοποιού, τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής από πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ έως διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Φ. Οι ανωτέρω ποινές επιβάλλονται σωρευτικά με οποιαδήποτε άλλη προβλεπόμενη ποινή.»

Σε ότι αφορά την δυνατότητα πώλησης κατηγορίας φαρμάκων από τα ηλεκτρονικά καταστήματα φαρμακείων (eshop)  υπενθυμίζουμε ότι:

«Τα ηλεκτρονικά καταστήματα φαρμακείων, τα οποία έχουν πιστοποιηθεί από τον Π.Φ.Σ. δυνάμει της υπ’ αριθμόν Γ5(β)/Γ.Π. οικ. 20293 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, και Υγείας «Ορισμός αρμόδιας Αρχής για την Πιστοποίηση ηλεκτρονικών καταστημάτων φαρμακείων» (ΦΕΚ Β΄ 787/23.3.2016), δύνανται να πωλούν λιανικώς στο κοινό μόνο τα φάρμακα που περιλαμβάνονται στην υποκατηγορία Φαρμάκων Γενικής Διάθεσης (ΓΕΔΙΦΑ) ως ορίζονται στην υπ’ αριθμόν Γ5(α)51194/14.7.2016 απόφαση του Υπουργού Υγείας. (ΦΕΚ Β΄ 2219/18.7.2016)»

Η ιστοσελίδα  fskilkis.gr χρησιμοποιεί cookies για την διασφάλιση καλύτερης εμπειρίας στην ιστοσελίδα – Συνεχίζοντας την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.