15
Δευ, Ιουλ

Οδηγίες εγκύκλιοι, νομοθεσία, βασικοί κανόμες και σχετικά άρθρα για τις τις συνταγές ιατρών που γίνονται δεκτές, τις δυνατότητες συνταγογράφησης που έχουν ανάλογα της ειδικότητας τους περιληπτικές οδηγίες εκτέλεσης συνταγών ΕΟΠΥΥ.

Συνταγογράφηση Ιατρών

Από την Τετάρτη 8-2-2017 στο σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης εφαρμόστηκαν περιορισμοί για τους αγροτικούς ιατρούς, τους ιατρούς άνευ ειδικότητας και τους ειδικευόμενους ιατρούς, σύμφωνα με το έγγραφο του ΕΟΠΥΥ με αρ.πρωτ. ΔΒ4Γ/Γ23/241/οικ.15583/29-4-2015, σε συνέχεια του ΦΕΚ 3677/Β/31-12-2014 (υπουργική απόφαση Γ3γ/105023/22-12-2014).

Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 121/08 το οποίο καθορίζει του κανόνες συνταγογράφησης:

Συνταγογραφούν όλοι οι Ιατροί με ειδικότητα σε ηλεκτρονικές συνταγές μηνιαίας, δίμηνης, τρίμηνης ή ΕΩΣ και εξάμηνης διάρκειας 1 κουτί (εξαιρούνται μονοδοσικές μορφές και φαρμακοτεχνικές εργασίες) και αν είναι ανάγκη μέχρι 2 και μέχρι θεραπεία μηνός.

Οι ειδικευόμενοι ιατροί συνταγογραφούν ως εξής:

 • Μπορούν να καταχωρούν απλές συνταγές με 1 εμβαλλάγιο, δεν έχει τη δυνατότητα έκδοσης συνταγής για Θεραπεία Δίμηνη ή Επαναλαμβανόμενης συνταγής, τρίμηνες, εξάμηνες κλπ. 
 • Προκειμένου να καταχωρήσει συνταγή για Θεραπεία Μηνός, θα πρέπει να δηλώσει στο σύστημα την ύπαρξη Γνωμάτευσης από ιατρό ειδικότητας.
 • Στην αντιγραφή συνταγής Ειδικού (να αναφέρουν όνομα/ειδικότητα/ΑΜΚΑ Ειδικού και ημερομηνία γνωμάτευσης), θα πρέπει να επισημαίνουν ηλεκτρονικά “Αντιγραφή Συνταγής” στο πεδίο της ηλεκτρονικής φόρμας ή στα πέδιο "Σχόλια Συνταγής".
 • Η συνταγογράφηση θα γίνεται μόνο για τους νοσηλευόμενους ασθενείς και για χρόνια πάσχοντες εξωτερικούς ασθενείς που παρακολουθούνται στη Μονάδα Υγείας του ΕΣΥ.
 • Εάν έχει καθοριστεί Χρόνια πάθηση (δηλαδή Θεραπεία Μηνός), τότε η Ποσότητα φαρμάκου καθορίζεται ως συνήθως, δηλαδή από 1 έως 10 τεμάχια.
 • Η συνταγογράφηση σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ στα εξωτερικά ιατρεία των Νοσοκομείων του ΕΣΥ και των άλλων Κρατικών Νοσοκομείων, καθώς και των κέντρων Υγείας του ΕΣΥ γίνεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά (έγγραφο ΥΥκΚΑ αρ. πρ. οικ.22267/06-03-12).

Οι αγροτικοί ιατροί συνταγογραφούν ως εξής:

 • Για χρόνια πάσχοντες 1 κουτί για θεραπεία μηνός αλλιώς τρίμηνη με γνωμάτευση (αναφορά πάνω στη συνταγή δηλ.) του ιατρού ειδηκότητας (ισχύος μέχρι και 2 χρόνια).
 • Προκειμένου να καταχωρήσει συνταγή για Χρόνια Πάθηση, δηλαδή Θεραπεία Μηνός, Θεραπεία Δίμηνη και Επαναλαμβανόμενες συνταγές (έως και τρίμηνες), θα πρέπει να δηλώσει στο σύστημα την ύπαρξη Γνωμάτευσης από ιατρό ειδικότητας.
 • Εάν έχει καθοριστεί Χρόνια πάθηση (δηλαδή Θεραπεία Μηνός, Θεραπεία Διμήνου και Επαναλαμβανόμενες έως και τρίμηνες συνταγές), τότε η Ποσότητα φαρμάκου καθορίζεται ως συνήθως, δηλαδή από 1 έως 10 τεμάχια.
 • Εάν έχει καθοριστεί ότι η συνταγή περιέχει Μονοδοσικά φάρμακα, τότε η Ποσότητα φαρμάκου καθορίζεται ως συνήθως, δηλαδή από 1 έως 120 τεμάχια.
 • Εξαιρετικά και μόνο σε περίπτωση χορήγησης ενέσιμων διαλύμάτων μιας δόσης εκάστου, ο αγροτικός ιατρός δύναται να αναγράφει πέραν της μιας μονάδας ιδιοσκευάσματος, όση ποσότητα απαιτείται για την κάλυψη της θεραπείας.

Οι άνευ ειδικότητας ιατροί συνταγογραφούν ως εξής:

 • Μπορούν να καταχωρούν απλές συνταγές με Ποσότητα φαρμάκου έως 1 τεμάχιο.
 • Προκειμένου να καταχωρήσουν συνταγή για Χρόνια Πάθηση, δηλαδή Θεραπεία Μηνός, Θεραπεία Δίμηνη και Επαναλαμβανόμενες συνταγές (έως και τρίμηνες), θα πρέπει να δηλώσει στο σύστημα την ύπαρξη Γνωμάτευσης από ιατρό ειδικότητας.
 • Εάν έχει καθοριστεί Χρόνια πάθηση (δηλαδή Θεραπεία Μηνός, Θεραπεία Διμήνου και Επαναλαμβανόμενες έως και τρίμηνες συνταγές), τότε η Ποσότητα φαρμάκου καθορίζεται ως συνήθως, δηλαδή από 1 έως 10 τεμάχια.
 • Εάν έχει καθοριστεί ότι η συνταγή περιέχει Μονοδοσικά φάρμακα, τότε η Ποσότητα φαρμάκου καθορίζεται ως συνήθως, δηλαδή από 1 έως 120 τεμάχια.

Οι Ειδικοί Ιατροί Εργασίας μπορούν να συνταγογραφούν ανάλογα την ειδικότητά τους.

Οι Ελεγκτές-Δ/ντές ιατροί συνταγογραφούν σε επείγουσες περιπτώσεις σύμφωνα με την ειδικότητά τους. Αν χρειάζονται έλεγχο αυτός γίνεται από άλλον Ελεγκτή.

Οι παρακάτω ειδικότητες μπορούν να συνταγογραφούν αποκλειστικά και ΜΟΝΟ τα απαραίτητα φάρμακα για την εξέταση που πραγματοποιούν! Δεν μπορούν να παραπέμπουν φυσικά σε εξετάσεις!

 • Μικροβιολόγοι-Ιατροί βιοπαθολόγοι
 • Κυτταρολόγοι
 • Παθολογοανατόμοι
 • Ειδικοί Πυρηνικής ιατρικής
 • Ιατροδικαστές

 Σκιαγραφικά σκευάσματα

Με βάση το υπ' αρίθμ. πρωτ. Δ3(α)/57957/ 29-9-2021 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας προς την ΗΔΙΚΑ, από την 25/10/2021 τα σκιαγραφικά σκευάσματα θα συνταγογραφούνται πλέον μόνο από ιατρούς ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ.

Με βάση το υπ' αρίθμ. πρωτ. 4551/20.10.2021 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας προς την ΗΔΙΚΑ, η εφαρμογή του περιορισμού συνταγογράφησης των σκιαγραφικών σκευασμάτων μόνο από ιατρούς ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ μετατίθεται για 1-9-2022 .

Με βάση το υπ' αρίθμ. πρωτ. 2814/31.08.2022 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας προς την ΗΔΙΚΑ, η εφαρμογή του περιορισμού συνταγογράφησης των σκιαγραφικών σκευασμάτων μόνο από ιατρούς ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ μετατίθεται για 1-3-2023 .

Aπό την Τετάρτη 01/05/2024 τα σκιαγραφικά σκευάσματα θα συνταγογραφούνται μόνο από ιατρούς ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ, με βάση απόφαση του Υπουργείου Υγείας με αρ.πρωτ. 9515/26-4-2024.

Αναφορικά με τις συνταγές με σκιαγραφικά σκευάσματα σας ενημερώνουμε ότι:

Όσες συνταγές συνταγογραφούνται ή έχουν συνταγογραφηθεί με σκιαγραφικά, θα εκτελούνται κανονικά από τα ιδιωτικά φαρμακεία εφόσον η ΗΔΙΚΑ το επιτρέπει, ανεξάρτητα δηλαδή από το αν ο συνταγογράφων ιατρός είναι ακτινοδιαγνώστης ή ιατρός άλλης ειδικότητας και ανεξάρτητα από το χρόνο έκδοσης της συνταγής.

Τα πεδία συνταγογράφησης των ιατρών στο Σ.Η.Σ. είναι ευθύνη του Υπ. Υγείας να σχεδιάσει και της ΗΔΙΚΑ να εφαρμόσει και δεν απασχολούν το φαρμακοποιό κατά την εκτέλεση της συνταγής, για όλες τις θεραπευτικές κατηγορίες σκευασμάτων.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω οριζόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία, επαναλαμβανόμενες συνταγές έως και εξάμηνης διάρκειας επιτρέπεται να χορηγούν μόνο οι θεράποντες ιατροί και μόνο για ασθενείς που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις της ειδικότητας τους.

Οι αγροτικοί ιατροί μπορούν να εκδίδουν επαναλαμβανόμενη συνταγή τρίμηνης διάρκειας μόνο βάσει γνωμάτευσης του ιατρού ειδικότητας, ενώ για τους ειδικευόμενους δεν προβλέπεται η έκδοση επαναλαμβανόμενης συνταγής.

Υποχρεώσεις Θεραπόντων Ιατρών

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π.Δ. 121/2008 Η ευθύνη συνταγογράφησης ανήκει στο συνταγογράφο Ιατρό

Οι θεράποντες ιατροί, σύμφωνα με τον κανονισμό περίθαλψης των ασφαλιστικών οργανισμών, κατά τη συνταγογράφηση στους ασφαλισμένους τους, υποχρεούνται :

Να εξετάζουν τον ασφαλισμένο πριν χορηγήσουν τη συνταγή και να συνταγογραφούν ιδιοσκευάσματα φαρμακευτικής δράσης σχετικής με την νόσο και μόνο   για νοσήματα της ειδικότητάς τους. Οι συνταγογράφοι    ιατροί είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή και   σύννομη συνταγογράφηση κατά τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος.

Να συμπληρώνουν ευανάγνωστα και με ακρίβεια όλα τα στοιχεία επί του εντύπου της συνταγής και συγκεκριμένα τη διάγνωση, την ονομασία, τη δοσολογία, την περιεκτικότητα και την ποσότητα των συνταγογραφουμένων φαρμάκων, καθώς και να αναγράφουν το ποσοστό συμμετοχής (%) ή τη μηδενική συμμετοχή του ασφαλισμένου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, με υπογραφή και σφραγίδα του θεράποντα γιατρού.

Σε περίπτωση που στη συνταγή δεν αναγράφεται το ποσοστό συμμετοχής του ασφαλισμένου στη δαπάνη των φαρμάκων, η συμμετοχή υπολογίζεται αυτοδίκαια στο 25%. Επειδή το ποσοστό συμμετοχής επί της συνταγής από τον συνταγογράφο ιατρό δεσμεύει το φαρμακοποιό κατά την εκτέλεσή της, οποιαδήποτε διαφορά κατά παρέκκλιση της κειμένης νομοθεσίας καταλογίζεται στο συνταγογράφο ιατρό.

Οι ιατροί υποχρεούνται να καταχωρούν στο βιβλιάριο υγείας την συνιστώμενη αγωγή με σφραγίδα και υπογραφή όπως ακριβώς έχει συνταγογραφηθεί στην ηλεκτρονική συνταγή και οι φαρμακοποιοί υποχρεούνται να ελέγχουν την καταχώρηση των φαρμάκων και να σημειώνουν την εκτέλεση των φαρμάκων με σφραγίδα και υπογραφή.

Συνταγές με διορθώσεις πρέπει να φέρουν υποχρεωτικώς επί των διορθώσεων υπογραφή και σφραγίδα του γιατρού, άλλως δεν εκτελούνται.

Η μη τήρηση των υποχρεώσεων ιατρών και φαρμακοποιών, σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 4 αντίστοιχα του Π.Δ.121/2008 (όπως τροποποιήθηκε) προβλέπει την επιβολή κυρώσεων.

Ταμεία που έχουν ενταχθεί στον  ΕΟΠΥΥ

ΙΚΑ - ΟΓΑ - ΟΓΑ Επιζώντων - ΟΠΑΔ - ΤΥΔΚΥ - ΤΕΑΠΑΣΑ ΕΤΥΑΠ - ΟΑΕΕ - Οίκος Ναύτου - ΔΕΗ - ΟΤΕ - ΗΣΑΠ - ΗΛΠΑΠ - ΕΤΑΑ ΤΣΑΥ - ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ - ΕΤΑΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ - ΕΤΑΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΑΘΗΝΩΝ - ΕΤΑΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΕΤΑΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΕΤΑΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΕΠΑΡΧΙΩΝ - ΕΤΒΑ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ - ΤΑΠΑΕ ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ - ΕΤΑΠ ΜΜΕ (Δ’ Διεύθυνση Ασφάλισης, Παροχών - Εφημεριδοπώλες, Γ’ Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών - Εργάτες Τύπου ΤΑΤΤΑ, Β’ Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών - ΤΑΥΣΙΤ), Συνταξιούχοι του ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΕ - Ταμείο Υγείας Προσωπικού τ. Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας (ΤΥΠΑΤΕ) - ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ

Το Ταμείο ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ περιλαμβάνει τις Τράπεζες:

• ALPHA BANK (Κατόπιν συγχωνεύσεως των Τραπεζών ΠΙΣΤΕΩΣ-ΙΟΝΙΚΗΣ)
• ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
• AMERIKAN EXPRESS (δε λειτουργεί πλέον στην Ελλάδα)
• E.F.G. EUROBANK ERGASIAS (Κατόπιν συγχωνεύσεως των Τραπεζών EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΚΡΗΤΗΣ-ΑΘΗΝΩΝ ή ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ- ΙΝΕRΒΑΝΚ-ΕΥΡΩΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ-ΤΕΛΕΣΙΣ)
• ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (κατόπιν συγχωνεύσεως των Τραπεζών ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ-ΧΙΟΣ ΒΑΝΚ-ΑΓΡΟΤΙΚΗ)
• MARFIN-EGNATIA (Κατόπιν συγχωνεύσεως των Τραπεζών ΛΑΪΚΗ, MARFIN-ΕΓΝΑΤΙΑΣ-ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ)
• ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
• PROBANK
• ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
• PROTON BANK (Κατόπιν συγχωνεύσεως των Τραπεζών ΩΜΕΓΑ-PROTON BANK)
• ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ
• EΣΤΕ (ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ): ΑΧΑΪΚΗ-ΔΡΑΜΑΣ-ΔΥT. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (πρώην ΚΟΖΑΝΗΣ)-ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ-ΕΒΡΟΥ-ΕΥΒΟΙΑΣ-ΗΠΕΙΡΟΥ (πρώην ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)-ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (πρώην ΤΡΙΚΑΛΩΝ)-ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΛΑΜΙΑΣ-ΛΕΣΒΟΥ & ΛΗΜΝΟΥ-ΠΑΓΚΡΗΤΙΑΣ-ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (πρώην ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ)-ΠΙΕΡΙΑΣ-ΣΕΡΡΩΝ-ΧΑΝΙΩΝ)

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Συνταγές ασθενών με Βιβλιάριο Απορίας - "Ταμείο Πρόνοιας" συνταγογραφούνται στην εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης αλλά η χορήγηση των φαρμάκων γίνεται ΜΟΝΟ στα φαρμακεία των Νοσοκομείων και ΟΧΙ από τα ιδιωτικά φαρμακεία!

Συνταγογράφηση σε Ανασφάλιστους

Σύμφωνα με ρύθμιση του Ν. 4865/2021, Αρ. 38 (ΦΕΚ 238 Α΄/4-12-2021) του Υπουργείου Υγείας, από την 1η Φεβρουαρίου του 2022 η συνταγογράφηση φαρμάκων, θεραπευτικών πράξεων και διαγνωστικών εξετάσεων στους ανασφάλιστους πολίτες και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, θα γίνεται μόνο από ιατρούς δημόσιων νοσοκομείων και δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (όχι από την 1η Ιανουαρίου 2022 όπως ειχε οριστεί αρχικά).

Η συνταγογράφηση φαρμάκων, θεραπευτικών πράξεων και διαγνωστικών εξετάσεων στους ανασφάλιστους πολίτες, μόνο από ιατρούς δημόσιων νοσοκομείων και δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ισχύει από την 16η Μαρτίου του 2022, (Υπ. Απ. Αρ. Γ.Π.οικ. 12184 ΦΕΚ Β' 899/20-02-2022) για την αποφυγή περαιτέρω πίεσης στις δημόσιες υγειονομικές μονάδες, λόγω της πανδημίας COVID-19. Συνταγές που συνταγογραφήθηκαν από ιδιώτες ιατρούς μέχρι τις 15.03.2022 (μηνιαίες, επαναλαμβανόμενες) εκτελούνται κανονικά από τα φαρμακεία.

Οριστική εαρμογή

Η συνταγογράφηση φαρμάκων, θεραπευτικών πράξεων και διαγνωστικών εξετάσεων στους ανασφάλιστους πολίτες, μόνο από ιατρούς δημόσιων Νοσοκομείων και δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ισχύει από την 1η Ιουλίου 2022.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ Β 2673/31.05.2022 η συνταγογράφηση φαρμάκων, θεραπευτικών πράξεων και διαγνωστικών εξετάσεων στους ανασφάλιστους και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες μόνο από ιατρούς δημόσιων Νοσοκομείων και δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιουλίου 2022.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ εξαιρούνται οι κάτωθι κατηγορίες :

α. Οι ανασφάλιστοι νέοι έως 18 ετών.

β. Οι ανασφάλιστοι ασθενείς με νοητική ή ψυχική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, διπολική διαταραχή, κατάθλιψη με ψυχωσικά συμπτώματα, εγκεφαλική παράλυση ή βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, ακρωτηριασμένοι που λαμβάνουν το εξωϊδρυματικό επίδομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, όπως και όσοι έχουν πιστοποιημένη αναπηρία από ΚΕΠΑ 80% και άνω, για οποιαδήποτε πάθηση.

γ. Οι ανασφάλιστοι ασθενείς με παθήσεις, περιλαμβανόμενες στον Κατάλογο Β της υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ. 104747/26-10-2012 (Β’ 2883) κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων περί τροποποίησης και επαναδιατύπωσης της υπ΄ αριθ.Φ.42000/οικ.2555/353/28-2-2012 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 497/Β/2012) «Κατάλογος παθήσεων, τα φάρμακα των οποίων χορηγούνται με μειωμένη ή μηδενική συμμετοχή του ασφαλισμένου», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. Φ.42000/οικ. 12485/1481/6-6-2012 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1814/Β/2012)», όπως τροποποιήθηκε και εκάστοτε ισχύει, καθώς και οι ανασφάλιστοι ασθενείς που πάσχουν από το σύνδρομο ανοσολογικής ανεπάρκειας (AIDS).

δ. Η συνταγογράφηση όλων ανεξαιρέτως των εμβολίων σε όλους ανεξαιρέτους τους ανασφάλιστους πολίτες.

«Στις ανωτέρω αποκλειστικά απαριθμούμενες περιπτώσεις, η συνταγογράφηση φαρμάκων, θεραπευτικών πράξεων και διαγνωστικών εξετάσεων θα γίνεται από όλους τους πιστοποιημένους στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (Σ.Η.Σ.) ιατρούς.

Για τους ανασφάλιστους ασθενείς που δεν ανήκουν στις κατηγορίες της παρ. 1, η συνταγογράφηση των υποχρεωτικά ηλεκτρονικώς συνταγογραφούμενων σκευασμάτων από τους ιδιώτες ιατρούς, πραγματοποιείται με ένδειξη συμμετοχής ασθενούς 100%.»

Επισημαίνουμε πως όσες συνταγές συνταγογραφούνται ή έχουν συνταγογραφηθεί για τους Δικαιούχους του Ν.4368/2016, είτε μηνιαίες είτε επαναλαμβανόμενες, θα εκτελούνται κανονικά από τα ιδιωτικά φαρμακεία εφόσον η ΗΔΙΚΑ το επιτρέπει, ανεξάρτητα δηλαδή από το αν ο συνταγογράφων ιατρός είναι ιδιώτης ή ιατρός δημόσιας δομής και από το χρόνο έκδοσης της συνταγής.

Προσοχή! Οι ανασφάλιστοι του Ν.4368/2016 προμηθεύονται τα Φάρμακα Υψηλού Κόστους μόνο από τις δημόσιες δομές, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του Νόμου.

Συνταγογράφηση σε Ευρωπαίους πολίτες που κατέχουν ΕΚΑΑ 

Για τους Ευρωπαίους πολίτες που κατέχουν ΕΚΑΑ (Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας), από 01.01.2024 απαιτείται επισύναψη φωτοτυπίας και η ανάρτηση σε ηλεκτρονική μορφή των δύο όψεων της Κάρτας Ευρωπαίου πολίτη (ΕΚΑΑ), κατά την εκτέλεση και υποβολή των συνταγών τους, όπως απαιτείται στις γνωματεύσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων στο edapy.

Συνοπτικός Οδηγός Κανόνων Εκτέλεσης Συνταγών

 • Η συνταγογράφηση γίνεται υποχρεωτικά με τη δραστική ουσία του φαρμάκου, εκτός από πολύ συγκεκριμένες εξαιρέσεις. Κάθε ιατρός έχει δικαίωμα να συνταγογραφεί με εμπορική ονομασία σε ποσοστό 15% της αξίας της συνολικής συνταγογράφησής του ανά έτος.
 • Η φαρμακευτική αγωγή πρέπει να αναγράφεται στο βιβλιάριο του ασφαλισμένου από τον ιατρό. Ο φαρμακοποιός κατά την εκτέλεση της συνταγής σφραγίζει και υπογράφει το βιβλιάριο. Σχετικές εγκύκλιοι για τα παραπάνω.
 • Κατά την εκτέλεση των συνταγών, ο φαρμακοποιός είναι υποχρεωμένος να διαθέτει και να γνωστοποιεί στον ασφαλισμένο το φάρμακο με την χαμηλότερη τιμή για κάθε δραστική ουσία. Εάν ο ασθενής επιλέξει ακριβότερο φάρμακο, υποχρεούται να το δηλώσει υπογράφοντας σε ειδικό χώρο της συνταγής.
 • Η εκτέλεση της συνταγής μπορεί να εκτυπωθεί στο πίσω μέρος της συνταγής του ιατρού.
 • Σε περίπτωση μερικής εκτέλεσης συνταγής, η κάθε εκτέλεση αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστή συνταγή και καταχωρείται στην ημερομηνία που εκτελείται το κάθε σκέλος της, ακόμα και αν εκτελεστεί αποσπασματικά σε διαφορετικούς μήνες.
 • Σε περίπτωση μερικής εκτέλεσης συνταγής, η κάθε εκτέλεση αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστή συνταγή και καταχωρείται στην ημερομηνία που εκτελείται το κάθε σκέλος της, ακόμα και αν εκτελεστεί αποσπασματικά σε διαφορετικούς μήνες.
 • Στην εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης υπάρχει η δυνατότητα ακύρωσης της εκτέλεσης συνταγής σε διάστημα 24 ωρών από την εκτέλεσή της.
 • Ακυρωμένα κουπόνια. Δόθηκε η δυνατότητα επαναφοράς σε ισχύ της ακυρωμένης ταινίας γνησιότητας και η συνταγή εκτελείται ηλεκτρονικά με όλα τα φάρμακα και όχι χειρόγραφα. Ο σειριακός αριθμός που εσφαλμένα χρησιμοποιήθηκε αρχικά από τον έτερο φαρμακοποιό, αναζητείται και καταλογίζεται η περικοπή του ποσού που αφορά μόνο το φάρμακο αυτό (χωρίς την αναγωγή) από τη φαρμακευτική υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ, αφού αυτή λάβει τα δεδομένα από την ΗΔΙΚΑ.

Χειρόγραφες συνταγές

Χειρόγραφες συνταγές (πράσινες τύπου ΙΚΑ) μπορούν να γραφούν μόνο από πιστοποιημένους ιατρούς ή κέντρα αιμοκάθαρσης στις εξής περιπτώσεις:

 • Η Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση είναι επισήμως εκτός λειτουργίας και όχι σε παροδικές δυσλειτουργίες.
 • Συνταγογράφηση για Ευρωπαίους ασφαλισμένους ( αν δεν είναι ήδη ενταγμένοι στην Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση). Από 17.10.2014 εντάχθηκαν στην ΗΔΙΚΑ και από 11.11.2014 στα προγράμματα φαρμακείων.
 • Φάρμακα εξωτερικού.
 • Εμβόλια Απευαισθητοποίησης (ΑΕΑ), μόνο από Αλλεργιολόγους -ΩΡΛ ή και από Πνευμονολόγους μόνο όταν δεν υπάρχει Αλλεργιολόγος στον ίδιο Καλλικρατικό Δήμο.
 • Γαληνικά σκευάσματα, μόνο από Δερματολόγους-Αφροδισιολόγους.
 • Κατ' οίκον συνταγογράφηση.

Οι χειρόγραφες συνταγές απαιτούν θεώρηση από Ελεγκτή Ιατρό, εντός 5 εργάσιμων ημερών από την αναγραφή τους, μόνο όταν η αξία τους ξεπερνά τα 150€ ή όταν είναι δίμηνες.

Οι χειρόγραφες μπορούν να μετατραπούν σε ηλεκτρονικές εύκολα μέσω ΑΡΙ. Η μετατροπή δεν είναι υποχρεωτική.
 
Σύμφωνα με καινούρια οδηγία του ΕΟΠΥΥ, οι χειρόγραφες συνταγές θα πρέπει να εκτυπώνονται βάση ενιαίας φόρμας.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι χειρόγραφες συνταγές εφόσον είναι δίμηνες ή πάνω από 150 € χρειάζονται θεώρηση!

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κατάργηση των πράσινων, χειρόγραφων συνταγών εντός του Φεβρουαρίου 2022 (με ορούς, εμβόλια απευαισθητοποίησης, γαληνικά σκευάσματα, μικροδέματα ΙΦΕΤ)

 • Επαναφορά σε ισχύ της ακυρωμένης ταινίας γνησιότητας είναι ήδη έτοιμη στο e-syntagografisi από την ΗΔΙΚΑ και αναμένεται η διαδικασία να είναι διαθέσιμη μέσω API από όλα τα προγράμματα που εκτελούμε.
 • Από 3/2/2022 εκτέλεση των σκευάσματων φυσίγγων μικρού όγκου σε πολλαπλή συσκευασία η οποία θα γίνεται ανά δέκα φύσιγγες. Επομένως η ποσότητα που συνταγογραφεί ο ιατρός και εκτελεί ο φαρμακοποιός, θα αναφέρεται σε δεκάδες φυσίγγων και όχι σε μεμονωμένες φύσιγγες. (ομοίως έχουν προσαρμοστεί και οι τιμές των σκευασμάτων ώστε να αντιστοιχούν σε δεκάδα και όχι σε φύσιγγα) σας κοινοποιούμε τη σχετική ενημέρωση της ΗΔΙΚΑ.
 • Από το Σάββατο 12/2/22 είναι έτοιμη η εφαρμογή για τα εμβόλια απευαισθητοποίησης, τα οποία θα επιλέγονται και θα συνταγογραφούνται ηλεκτρονικά, με κλειδωμένο % συμμετοχής από τον ιατρό και η τιμή αγοράς του σκευάσματος θα εισάγεται στο πρόγραμμα από το φαρμακοποιό με ανοικτή ημερομηνία εκτέλεσης (διότι δύναται να έχουν διαφορετική τιμή ανά παραγγελία και παράδοση).
 • Σε περιβάλλον παραγωγικής λειτουργίας από την ΗΔΙΚΑ οι εφαρμογές για τα γαληνικά σκευάσματα και τα Φάρμακα Εξωτερικού μέσω ΙΦΕΤ.

Μέχρι την πλήρη προσαρμογή των προγραμμάτων, θα υπάρξει μια μεταβατική περίοδος κατά την οποία θα υφίστανται και θα εκτελούνται τόσο οι χειρόγραφες όσο και οι ηλεκτρονικές συνταγές. Η ημερομηνία διακοπής της συνταγογράφησης και εκτέλεσης χειρόγραφων συνταγών, θα οριστεί από τους αρμόδιους φορείς.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Από 1-6-2022 όλες οι συνταγές φαρμάκων θα εκδίδονται και θα εκτελούνται μόνο μέσω του Συστήματος της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης  (Αρ. Πρ. ΔΒ4Ζ/Γ24/1/οικ.10955/28-04-2022)

 • Θα υπάρξει καταληκτική ημερομηνία έως 10 Μαΐου κατά την οποία οι ιατροί θα μπορούν να εκδίδουν χειρόγραφες συνταγές,
 • Θα υπάρξει μια μεταβατική περίοδος έως 20 Μαΐου κατά την οποία θα υφίστανται και θα εκτελούνται από τα φαρμακεία τόσο οι χειρόγραφες όσο και οι ηλεκτρονικές συνταγές,
 • Μετά την ημερομηνία αυτή οι χειρόγραφες συνταγές που έχουν ήδη εκδοθεί και δεν έχουν εκτελεστεί θα πρέπει να επανεκδοθούν από τους ιατρούς ηλεκτρονικά στο Σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης.

Από την 1 Ιουνίου 2022 όλες οι συνταγές θα εκδίδονται και θα εκτελούνται μόνο μέσα από το ΣΗΣ, ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας εκκαθάρισης των συνταγών με τον Τακτικό έλεγχο.

Όλες οι συνταγές οι οποίες αφορούν λογαριασμούς του τρέχοντος αλλά και προηγούμενων μηνών οι οποίοι δεν έχουν ακόμα υποβληθεί για οποιοδήποτε λόγο ακόμη από τα φαρμακεία, συστήνεται ότι θα πρέπει να υποβληθούν - αυτοτελώς ανά μήνα τον οποίο αφορούν - στην περίοδο υποβολής του επόμενου μήνα (αρχές Ιουνίου) προκειμένου να εκκαθαριστούν με το υπάρχον καθεστώς του πρόχειρου λογιστικού ελέγχου. Σε διαφορετική περίπτωση κατά την οποία δεν υποβληθούν εγκαίρως αναμένεται να δοθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ νεότερες οδηγίες.

Ιατρικές Γνωματεύσεις

Η έκδοση των ιατρικών γνωματεύσεων (Νοσοκομείου ή Ιδιωτικής Κλινικής) πρέπει να γίνεται από τον θεράποντα ιατρό ειδικότητας που έκανε τη διάγνωση στο Νοσοκομείο ή την Ιδιωτική Κλινική και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) χρόνια. Στην περίπτωση, δε, που ο θεράπων ιατρός δεν αναφέρει χρονικό διάστημα θεραπείας, η γνωμάτευση θα καλύπτει τη θεραπεία μηνός.

Συνταγή που περιέχει Φάρμακα Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ) σημαίνει ότι η συνταγή πρέπει να συνοδεύεται από γνωμάτευση ειδικού Ιατρού, η οποία πιστοποιεί την ανάγκη χορήγησης του φαρμάκου για τη συνέχιση της θεραπείας του ασθενούς στο σπίτι και για αυτό το λόγο η διάθεση του γίνεται από ιδιωτικό φαρμακείο.

Οι ιατρικές γνωματεύσεις (Νοσοκομείου ή Ιδιωτικής Κλινικής) που θα συνοδεύουν τις συνταγές ισχύουν για όσο καιρό αυτές αναγράφουν ότι χρειάζεται το φάρμακο ο ασθενής και μπορεί να είναι πρωτότυπες ή φωτοαντίγραφα αυτών.

Σύμφωνα με το  Ν.4250/2014 δεν χρειάζονται πλέον επικυρωμένα αντίγραφα ιατρικών γνωματεύσεων (αν είναι από κρατικά νοσοκομεία) σε κάθε συνταγή, απλά μια φωτοτυπία και πιστοποίηση της αυθεντικότητας από τον ίδιο το φαρμακοποιό με μια απλή φράση: "ακριβές αντίγραφο", καθώς και σφραγίδα-υπογραφή.

Φάρμακα που χρειάζονται Ιατρική Γνωμάτευση

Απαραίτητη η ιατρική γνωμάτευση από ειδικό Ιατρό δημόσιου νοσοκομείου ή ιδιωτικής κλινικής για όλα τα νοσοκομειακά φάρμακα των οποιών ο κατάλογος αλλάζει συνέχεια.

Αν η συσκευασία του φαρμάκου γράφει ότι είναι νοσοκομειακό (και έχει μπλε κουπόνι), θα πρέπει να συνοδεύεται η συνταγή του ιδιώτη ιατρού ή του Ασφαλιστικού ταμείου από γνωμάτευση νοσοκομείου ή κλινικής.

Νοσοκομειακά φάρμακα είναι όσα έχουν μπλε κουπόνι!

Απαιτούμενες σφραγίδες σε συνταγές και γνωματεύσεις

Οι ιατρικές γνωματεύσεις και οι συνταγές που έχουν εκδοθεί από μονάδες του ΕΣΥ, για να είναι έγκυρες, θα πρέπει απαραιτήτως εκτός των άλλων να φέρουν:

 1. Σφραγίδα με τα στοιχεία του θεράποντος γιατρού
 2. Επιπλέον είναι αναγκαία μία από τις παρακάτω σφραγίδες:
 • Στρογγυλή σφραγίδα του Κρατικού, Πανεπιστημιακού, Στρατιωτικού Νοσοκομείου, Κέντρου Υγείας ή
 • Τετράγωνη σφραγίδα της Κλινικής του Κρατικού, Πανεπιστημιακού, Στρατιωτικού Νοσοκομείου, Κέντρου Υγείας ή
 • Σφραγίδα των εξωτερικών ιατρείων του Κρατικού, Πανεπιστημιακού, Στρατιωτικού  Νοσοκομείου, Κέντρου Υγείας, που εξετάστηκε ο ασφαλισμένος

Οι παραπάνω σφραγίδες μπορούν να αντικατασταθούν από μία στην οποία θα αναγράφεται το Δ. Υ. Π. Ε., το Νοσοκομείο, η Κλινική που υπάγεται ο θεράπων ιατρός, καθώς και τα στοιχεία του γιατρού ( ονοματεπώνυμο, ειδικότητα, τίτλος). 

Σε περίπτωση που η ιατρική γνωμάτευση έχει εκδοθεί από Ιδιωτική Κλινική θα πρέπει απαραίτητα να φέρει το λογότυπο της Κλινικής, σφραγίδα αυτής και σφραγίδα με τα στοιχεία του θεράποντος ιατρού ειδικότητας.

Για τις ιατρικές γνωματεύσεις και πότε χρειάζονται επικύρωση βλέπε περισσότερα στο έγγραφο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αριθ. πρωτ.: ΔΒ4Γ/οικ.2740/28.1.2015 .

Περισσότερα σχετικά με θέματα σφραγίδων επί των γνωματεύσεων και των παραπεμπτικών Παρόχων Δημοσίου Τομέα και Παρόχων του Ιδιωτικού τομέα στο έγγραφο Ε.Ο.Π.Υ.Υ Αρ. Πρωτ.:Φ115/16/ΟΙΚ.33452

Φάρμακα ΙΦΕΤ

Τρόπος διάθεσης των αντιβιοτικών φαρμάκων

Σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν.4675/2020 (ΦΕΚ 54 Α/11-03-2020) όπως αντικαταστάθηκε από το αρ.16 της ΠΝΠ ΦΕΚ A’ 157/10.08.2020 που αφορά στον τρόπο διάθεσης αντιβιοτικών φαρμάκων και ισχύς του ξεκινάει από την 1η Σεπτεμβρίου 2020, θέτουμε υπόψην σας τα κάτωθι:

1. Κάθε συνταγή που περιέχει αντιβιοτικό φαρμακευτικό προϊόν, εξαιρουμένων όσων προορίζονται για τοπική χρήση και των ιδιοσκευασμάτων, είναι ηλεκτρονική. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι δυνατή η έκδοση ηλεκτρονικής συνταγής επιτρέπεται η χειρόγραφη συνταγή.

Οι περιπτώσεις όπου μπορούν να εκδοθούν χειρόγραφες συνταγές είναι στις εξής κατηγορίες ασθενών:

 • Ασφαλισμένοι φορέων που δεν έχουν ενταχθεί στο σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης
 • Πολίτες (τουρίστες) από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και οι Ευρωπαίοι πολίτες που δεν κατέχουν ΕΚΑΑ (Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας)
 • Μετανάστες, που για διάφορους λόγους δεν έχουν αποκτήσει ΑΜΚΑ
 • Ασθενείς για τους οποίους εισάγονται εκτάκτως και ατομικά μέσω ΙΦΕΤ φάρμακα εξωτερικού (μικροδέματα).
 • Νοσηλευόμενοι ασθενείς σε δημόσια νοσοκομεία ή ιδιωτικά θεραπευτήρια

Επιπρόσθετα, σε περίπτωση συνταγογράφησης από κτηνίατρο η συνταγή θα είναι χειρόγραφη.

Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, πλην των προαναφερθέντων, η χειρόγραφη συνταγή θεωρείται άκυρη.

2. Μόνο οι χειρόγραφες συνταγές που περιέχουν αντιβιοτικό, φέρουσες την υπογραφή του ασθενή, φυλάσσονται από τον φαρμακοποιό επί διετία, είτε σε φωτοτυπία είτε σε ηλεκτρονικό αρχείο με τη μορφή αρχείου εικόνας. Οι ηλεκτρονικές συνταγές φυλάσσονται αυτόματα στο ηλεκτρονικό σύστημα της ΗΔΙΚΑ και δεν απαιτείται για αυτές πλέον εκτύπωση και φύλαξη.

3. «Η αιτιολογημένη συνταγή χορήγησης νεωτέρων κινολονών από του στόματος, για τοπική οφθαλμική χρήση ή για τοπική ωτική χρήση ή δερματολογική χρήση και κεφαλοσπορινών Γ’ γενεάς από του στόματος» είναι ηλεκτρονική και καταργείται πλέον η χειρόγραφη αιτιολογημένη συνταγή .

Προσοχή σας επισημαίνουμε ότι για τα σκευάσματα για τοπική οφθαλμική, ωτική και δερματολογική χρήση που περιέχουν κινολόνη ή κεφαλοσπορίνη Γ΄γενεάς απαιτείται ηλεκτρονική αιτιολογημένη συνταγή.

«Ασφαλισμένοι φορέων που δεν έχουν ενταχθεί στο σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης» εξαιρούνται της υποχρέωσης να προσκομίσουν ηλεκτρονική συνταγή για τα αντιβιοτικά και τα ναρκωτικά σκευάσματα όπως επίσης και την προμήθεια του αντιγριπικού εμβολίου και σε αυτές τις περιπτώσεις οι συνταγές είναι χειρόγραφες.

Συναγογράφηση ICD-10 Πραζόλες

Οδηγίες του ΕΟΠΥΥ για τη συνταγογράφηση πραζολών και ειδικά οι κωδικοί ICD-10 για τις 3 ενδείξεις συνταγογράφησης

α) Πεπτικό έλκος με κωδικό ICD -10 --> K25, K26, K27, K28.

β) Γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης με κωδικό ICD 10 --> K21

γ) Ως γαστροπροστασία σε ασθενείς με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης γαστροδωδεκαδακτυλικού έλκους με κωδικό ICD-10 --> T88.7

Η διεθνής ταξινόμηση ICD 10 προϋποθέτει την αναγραφή τουλάχιστον τριψήφιου κωδικού (π.χ. Κ21). Η δομή της ταξινόμησης είναι τέτοια ώστε σε κάθε κατηγορία με τριψήφιο κωδικό μπορούν να περιλαμβάνονται έως 10 υποκατηγορίες προσθέτοντας στον τριψήφιο κωδικό τα ψηφία από 0 έως 9. Οι υποκατηγορίες αυτές περιλαμβάνουν παθήσεις που εμπεριέχονται στην κύρια πάθηση του τριψήφιου κωδικού. Συνεπώς η οδηγία για την δυνατότητα συνταγογράφησης αναστολέων αντλίας πρωτονίων μόνο με τους κωδικούς Κ21, Κ25, Κ26, Κ27, Κ28 εννοείται ότι συμπεριλαμβάνει και όλες τις τυχόν υπάρχουσες υποκατηγορίες με τετραψήφιο κωδικό (π.χ. Κ21.0, Κ25.2 κλπ)

ΠΡΟΣΟΧΗ: επισημαίνεται ότι αν δεν υπάρχουν οι 3 αυτές γνωστές ενδείξεις (πεπτικό έλκος, ΓΟΠ, γαστροπροστασία σε ασθενείς με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης 12δακτυλικού έλκους) η συνταγή δεν θα αποζημιώνεται!!!

Πίνακας κωδικών ICD-10 συνταγογράφησης πραζολών

Συνταγογράφηση Prolia

Σύμφωνα με τη συνήθη ιατρική πρακτική το σκεύασμα Prolia συνταγογραφείται από ορθοπαιδικούς, ενδοκρινολόγους, γενικούς ιατρούς και παθολόγους.

 

Διάβασε περισσότεραΔιάβασε περισσότερα στα παρακάτω άρθρα για αναλυτική ενημέρωση με την σχετική Νομοθεσία και εγκυκλίους.

 
 
 
 

Άρθρα σχετικά με το θέμα Οδηγίες Εκτέλεσης Συνταγών

Η ιστοσελίδα  fskilkis.gr χρησιμοποιεί cookies για την διασφάλιση καλύτερης εμπειρίας στην ιστοσελίδα – Συνεχίζοντας την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.