01
Πεμ, Δεκ
5 Νέα Άρθρα

intermed eva intimaunipharma tonosan multivitamin 50+

Επίκαιρα Θέματα

Θετικός Κατάλογος Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων - ΦΕΚ Β’ 3009/25.07.2018 - Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Δ3(α)/55263 Έγκριση του θετικού καταλόγου της παραγράφου 1, περίπτωσης α, του άρθρου 12 του ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Θετικός Κατάλογος Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων - ΦΕΚ Β’ 574/21.02.2018 - Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Δ3(α)/12647 Έγκριση του θετικού καταλόγου της παραγράφου 1, περίπτωσης α, του άρθρου 12 του ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Εξεδόθη το ΦΕΚ Β' 2181/27.06.2017 που επανακαθορίζει τις τιμές αποζημίωσης του αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη και μεσογειακή αναιμία.

Δημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Υγείας στις 21-01-2019 η λίστα δραστικών ουσιών 21-01-2019 η λίστα δραστικών ουσιών για τις οποίες τα ιδιωτικά φαρμακεία υποχρεούνται να διαθέτουν ως απόθεμα μία τουλάχιστον συσκευασία γενοσήμου φαρμάκου, σύμφωνα με την υπ' αριθ. Δ3(α) 46627/15-06-2018 (Β' 2285) απόφαση του Υπουργού Υγείας.

Στον πίνακα που ακολουθεί σας παραθέτουμε τα στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας (email) των 57 Περιφερειακών μας Διευθύνσεων.

Πίνακες κωδικών ΕΚΑΠΤΥ αναλωσίμων σακχαρώδη διαβήτη (παλαιών), σκαρφιστήρες, βελονάκια και ταινίες, που είναι απαραίτητοι για την καταχώρηση των παραπεμπτικών στο νέο eΔαπυ. (οι πίνακες ενημερώνονται)

Απόφαση - Αριθ. Πρωτ.: Δ3(α)78442/20-12-2021 - ΘΕΜΑ: «Δελτίο αναθεωρημένων τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, Δεκεμβρίου 2021».

ΑΠΟΦΑΣΗ - Αριθ. Πρωτ.: Δ3(α)/ 81607/17-12-2020 - ΘΕΜΑ: «Δελτίο αναθεωρημένων τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, Δεκεμβρίου 2020».

Από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με την Αριθμ. Πρωτ: Δ3(α)/44071/11-06-2018 Υπουργική Απόφαση δημοσιεύθηκε το Δελτίο Τιμών Φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης Μαΐου 2018.

Οι διαφορές που προκύπτουν μεταξύ ενταλματοποιημένων ποσών και των αντίστοιχων που τελικά καταβάλλονται στους λογαριασμούς των δαπανών σε ό,τι αφορά την υπηρεσία ραντεβού εμβολιασμών, την διανομή δωρεάν self-tests αλλά και της εκτέλεσης συνταγών ιατροτεχνολογικών προϊόντων, έχουν ώς εξής:

Το Ταμείο του Σώματος Ορκωτών Λογιστών Ελεγκτών (ΣΟΕΛ), δεν είναι ενταγμένο στην Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση.

Η εκτέλεση των συνταγών για τα Γαληνικά Σκευάσματα έχει ενεργοποιηθεί στη web εφαρμογή της ΗΔΙΚΑ (www.e-prescription.gr). Επισυνάπτονται οι παρακάτω οδηγίες για τους φαρμακοποιούς.

Αριθμ. Πρωτ.:ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342/1-4-2014 ΘΕΜΑ: «Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων».

Η ιστοσελίδα  fskilkis.gr χρησιμοποιεί cookies για την διασφάλιση καλύτερης εμπειρίας στην ιστοσελίδα – Συνεχίζοντας την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.